Бурение скважин в Киеве и Киевской области      
Тел.: 098 434 47 35
От 140 грн/м. !

Антропогенний вплив на геологічне середовище

У найзагальнішому вигляді геологічне середовище – це верхня частина земної кори, що перебуває під впливом інженерно-господарської діяльності людства. До складу геологічного середовища входять гірські породи, корисні копалини, підземні води та рельєф земної поверхні.

Геологічне середовище є складовою довкілля, з ним прямо або опосередковано пов’язані всі компоненти ландшафту будь-якої ділянки нашої планети. З одного боку, гірські породи, як основна складова геологічного середовища, безпосередньо впливають на грунтовий і рослинний покриви, які на них розвиваються, а опосередковано – і на тваринний світ та інші компоненти природи. З іншого боку, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ та людина впливають на стан геологічного середовища.

У наш час вплив людини на геологічне середовище досяг гігантських розмірів і став відчутним не лише в окремих регіонах, а й у глобальному масштабі на всій планеті. Серед екзогенних процесів з’явився цілий комплекс нових процесів, які прийнято узагальнювати під назвою антропогенез, або техногенез. Наукове поняття „техногенез” було запропоноване в 1937 р. академіком О.Є. Ферсманом при вивченні рудних родовищ. В загальному розумінні, за В.І. Вернадським, це процеси зміни складу й будови верхньої частини земної кори, в першу чергу природних комплексів на її поверхні, під впливом людської діяльності. За своїми масштабами і значенням геологічна діяльність людини на сьогодні може бути зіставленою з будь-яким із екзогенних процесів.

В антропогенному геологічному процесі спостерігаються ті самі три напрямки фізичних, фізико-хімічних та, кінець кінцем, геологічних перетворень, що й під час будь-якого екзогенного процесу, характерного для зони гіпергенезу:

       руйнування первинної речовини земної кори, подрібнення матеріалу;

       переміщення продуктів руйнування (транспортування) та їх розсіювання (дисоціація);

       утворення нових гірських порід.

Крім того, відбувається зміна хімічного складу підземних вод та порушення на локальному рівні гідрохімічної зональності.

Під впливом людини ці процеси протікають значно швидше, а іноді мають більші масштаби, ніж природні перетворення. Так, руйнування земної кори відбувається внаслідок видобування корисних копалин, різноманітних будівельних і вибухових робіт тощо. З метою переробки для господарських потреб людства порушується структура гірських порід, умови залягання, масивність.

Добуті з надр Землі гірські породи, особливо руди, вугілля, різноманітні будівельні матеріали, мінеральні добрива та інше, транспортують у великих обсягах на значні відстані.

Утворення нових гірських порід пов’язане з видобуванням (відвалами) та переробкою корисних копалин. З відходів виробництва формуються нові пухкі відклади, складені з подрібнених уламків пустої породи або й нових хімічних сполук, які утворюють верстви, лінзи, а іноді й цілі гори на поверхні землі (терикони).

Найбільше на геологічне середовище впливає гірничовидобувна промисловість, сільськогосподарська діяльність людей, будівництво та експлуатація різноманітних будівель та інженерних споруд [45, 46], будівництво й експлуатація лінійних комунікацій (газонафтопроводів, залізниць, автомобільних шляхів), експлуатація крупних промислово-міських водозаборів. 

Версия для печати
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на ресурс. 
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS