Бурение скважин в Киеве и Киевской области      
Тел.: 098 434 47 35
От 140 грн/м. !

Гідрогеологічні райони-3

3.3. Волино-Подільський артезіанський басейн для буріння свердловин

 


Волино-Подільський артезіанський басейн (ВПАБ) розташований у північно-західній частині України. У межах України розташована більша частина Волино-Подільського басейну, природними межами якого служать на заході – Городокський розлом і контур розвитку сарматських відкладів, на сході – Український басейн тріщинних вод для буріння, на півночі – Поліський вал, на південному заході – Зовнішня зона Передкарпатського прогину, яка відноситься до складчастої області Карпат.

У межах басейну чітко виділяються два гідрогеологічні райони другого порядку: Львівська палеозойська западина разом з Передкарпатським прогином, що охоплюють центральну та західну частини басейну і Волино-Подільська плита, яка займає східну і північно-східну частини. Перший район характеризується глибоким заляганням фундаменту (5000 м) і потужною зоною солоних вод та розсолів, що відносить її до басейнів елізійного типу. Львівська западина є найбільш зануреною частиною фундаменту, яка характеризується різким збільшенням потужностей крейдових і кам'яновугільних відкладів для буріння. На зрізі крейдових відкладів вона переходить у Львівську верхньокрейдову мульду.

Волино-Подільська плита відноситься до області похилого занурення кристалічного фундаменту та характеризується сприятливими умовами формування ресурсів прісних підземних вод, зона яких на окремих ділянках досягає 1000 м. У районах неглибокого залягання фундаменту підземні води різних горизонтів для буріння гідравлічно пов’язані між собою і утворюють, на окремих ділянках, єдиний водоносний комплекс. У зв’язку з цим, артезіанський басейн для буріння, приурочений до Волино-Подільської плити можна назвати інфільтраційним.

Північна половина ВПАБ характеризується чітко вираженим інверсійним співвідношенням орографії і тектоніки або древньої структури [15], тобто відрізняється різкою невідповідністю між його структурними границями і границями водообмінних басейнів морів і великих річок [110]. Саме у його межах розташовані два регіони (басейни стоку в моря) – Балтійський і Чорноморський і п’ять провінцій (водообмінних басейнів стоку великих річок) – Вісленська, Дніпровська, Дністровська, Дунайська, Південнобузька. Для них характерні єдині основні трендові напрямки регіонального підземного стоку для буріння.

Основна особливість морфоструктури Волино-Подільського басейну полягає у наявності складного субширотного північного уступу Подільського підняття, який в якості вододілу поділив територію на два басейни стоку поверхневих вод – північний та південний. В першому витримується головний напрямок стоку річок на північ (Західний Буг та притоки Прип’яті: Тур’я, Стохід, Стир, Горинь), в другому – на південь  (Південний Буг, притоки р. Дністер).

У Волино-Подільському артезіанському басейні для буріння поширені переважно тріщинні води, приурочені до теригенно-вулканогенного комплексу порід широкого стратиграфічного діапазону: у відкладах верхнього протерозою, кембрію, ордовику та силуру, девону, карбону, юри та верхньої крейди, і в меншій мірі – пластові та порові води для буріння свердловин у відкладах сеноману, сармату, бадену та четвертинного періоду.

Г і д р о г е о л о г і ч н і   р а й о н и.

Згідно з прийнятою схемою гідрогеологічного районування території України [17] у межах ВПАБ за приуроченістю до геологічних структурних одиниць, з врахуванням гідрогеолого-стратиграфічного розрізу, виділяють 4 гідрогеологічні райони III порядку:

Галицький та Передкарпатський у межах Західно-Європейської платформи (рис.3.9): Галицький гідрогеологічний район охоплює територію поширення водоносних комплексів для буріння свердловин у відкладах альбського ярусу нижньої крейди та сеноман-маастріхтського ярусів верхньої крейди Львівської верхньокрейдової мульди.

Передкарпатський гідрогеологічний район – частина зовнішньої зони Передкарпатського прогину, що входить у межі ВПАБ на ділянці насуву неогенових відкладів на Західноєвропейську платформу (рис. 3.9). За характером розрізу відрізняється від прилеглої Львівської верхньокрейдової мульди значною дислокованістю пізньодокембрійсько-палеозойського фундаменту, що вміщує слабо вивчені (через значні глибини залягання) водоносні горизонти, які активно використовуються для буріння.

Галицько-Волинський та Полісько-Подільський у межах Східно-Європейської платформи. Перший з них, виділений Ф. А. Руденком (1966 р.) за специфічними геолого-структурними особливостями, знаходиться в межах Львівської палеозойської западини та верхньокрейдової мульди і характеризується повсюдним поширенням верхньокрейдових водоносних горизонтів для буріння та водотривких порід; другий – займає більшу частину Волино-Подільської плити і охоплює різновікові відклади широкого стратиграфічного діапазону.

Границя між давньою Східно-Європейською і молодою Західно-Європейською платформами умовно проводиться по Устилуг-Рогатинському розлому, що розділяє ранньодокембрійський і пізньодокембрійсько-палеозойський фундамент.

За структурними і гідродинамічними особливостями у Волино-Подільському артезіанському басейні можна виділити три водообмінних басейни: Волинський, Подільський і Буковинський [110]. Границя між першими двома проходить по вододілу підземних вод, придатних для буріння свердловин, який співпадає з вододілом між водозбірними басейнами річок Прип’ять і Західний Буг, з однієї сторони та р.Дністер – з іншої. Границя між Подільським і Буковинським басейнами проводиться по вододілу між басейнами річок Дністер і Прут з врахуванням можливого зміщення підземного вододілу на південь.

Основною дреною Подільського водообмінного басейну являється р. Дністер. Велика глибина врізу його долини у водоносні відклади (до 150 – 200 м) обумовила виникнення потужної депресії рівневих поверхонь дренованих водоносних горизонтів для буріння зони інтенсивного водообміну. Багаточисельні гідравлічно розкриті тектонічні порушення сприяють поширенню дренуючого впливу річки на значну глибину.

У Волинському водообмінному басейні глибина врізу річкової мережі, ухили потоків і швидкості руху підземних вод, придатних для буріння, зменшуються у північному напрямку, на більшій частині площі відсутні міоценові відклади [110].

Північна, припіднята частина Волино-Подільської плити виділяється у вигляді Північно-Волинського підняття, яке утворене виходом на докрейдову поверхню відкладів від ранньодевонського до неопротерозойського віку, а в окремих випадках утворень кристалічного фундаменту. Північно-Волинське підняття відділяється від центральної частини плити різким опусканням фундаменту вздовж Володимир-Волинського розлому. На південний захід від цього розлому знаходиться найбільш опущена частина плити з глибиною залягання фундаменту 6-7 км [58].

Буковинський водообмінний басейн для буріння розташований між притиснутим до долини р. Дністер підземним вододілом на півночі і, структурною границею з Передкарпатським прогином на півдні. У зв’язку із широким розвитком у верхній частині розрізу міоценових глин цей басейн відрізняється найбільш несприятливими умовами живлення і розвантаження підземних вод, придатних для буріння свердловин.

За морфоструктурними, ландшафтними і геологічними особливостями, які впливають на формування водообміну у верхньому гідрогеологічному поверсі, в межах Волино-Подільського басейну виділено десять районів: Поліський, Волинський, Малополіський, схиловий Росточчя-Подільський, Росточчя-Опольський, Західноподільський, Східноподільський, Случ-Бугський, Придністровський, Буковинський (Верхньопрутський).

Особливою відзнакою ВПАБ є те, що поряд з багатоповерховим заляганням водоносних горизонтів, придатних для використання шляхом буріння свердловин, що характерно для артезіанських басейнів платформенного типу, в ньому широко розвинуті системи водоносних горизонтів практично не відокремлених один від одного потужними водотривами, внаслідок чого вони утворюють єдині водоносні комплекси.

 

Версия для печати
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на ресурс. 
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS